Site logo

Taleteknologiske applikationer

Dine brugere har brug for informationerne på skærmen, men er måske ordblinde, læsesvage, svagtseende, eller kan bare ikke have blikket rettet mod skærmen. Her kan oplæsning vha. talesyntese være en nyttig hjælp til at formidle informationerne på skærmen.

 

Computeren taler til dig - talesyntese 

Talesyntese er en syntetisk tale der kan læse en vilkårlig tekst højt. Talesyntesen kaldes også tekst-til-tale, hvilket vil sige at talesyntesen fodres med en vilkårlig tekst som konverteres til tale. Moderne talesynteser er ofte af så god en kvalitet at det kan være svært at høre forskel på menneskelig tale og den syntetiske tale.

DEMO: Prøv vores online oplæsning...
 

Du taler til computeren - talegenkendelse

Talegenkendelse kan opdeles i to typer:

 1. Diktering – hvor computeren skal kunne forstå og omskrive en vilkårlig menneskelig sætning til tekst.
 2. Begrænset talegendelse – hvor computeren skal genkende en eller få bestemte kommandoer og udføre en bestemt handling.

Vi arbejder primært med talegenkendelse i spændingsfeltet mellem diktering og begrænset talegenkendelse, hvor vi udvikler talegenkendelse til et bestemt domæne, med et begrænset ordforråd.

Talegenkendelse kan anvendes til fx voice-respons-løsninger inden for fx telefoni, computerspil, kommando styring af andre it-applikationer og programmer.

Referencer

IT & Telestyrelsen: udvikling og drift af oplæsningstjenesten adgangforalle.dk med over 230.000 brugere og mere end 2,3 mio oplæsninger i 2010.

leseWEB: udvikling og drift af weboplæser der læse et hvilket som helst website op, uden at de besøgende skal installere specialsoftware

Kontakt

Erik Aaskoven

Erik Aaskoven, direktør
mob. 22 29 10 88 - eaa@efaktum.dk

Ring mig op


Referencer

 • IT- og Telestyrelsen
 • Region Nordjylland
 • SAWO
 • Hjørring Revyen
 • Jysk El-service

Kompetencer

 • Software og programmering
 • Projektledelse
 • Agil og brugerdreven innovation
 • Tilgængelighed og assistiv teknologi